Nackahälsan

Blodprover-Fasteprover

Följande prover kommer att tas vid en hälsokontroll:

Blodvärden

 • CRP (Sänka)
 • Blodstatus
 • Järn

Njurprover

 • Krea
 • Urinsyra
 • Proteiner i urin

Leverprover

 • ASAT
 • ALAT
 • ALP
 • Gamma GT

Ämnesomsättningsprov

 • TSH

Sockerprov

 • Glukos i blodet
 • Glukos i urinen

Blodfetter

 • Kolesterol
 • Triglycerider
 • HDL
 • LDL/kvot

Ytterligare prover tas vid behov, exempelvis

 • Avföringsprov > 50 år
 • PSA (Prostataprov) > 40 år, Stor hälsokontroll: ingår. Enkel hälsokontroll: 200 kr extra. 

  Vid förfrågan kan vi ta andra prover till en extra kostnad.

<< Tillbaka

Sidfot

Copyright © NackaHälsan AB 2020 | Kontakta Webmaster