Nackahälsan

Hälsokontroller

En Hälsokontroll ger dig överblick över ditt hälsotillstånd. En investering i regelbundna hälsokontroller ger goda förutsättningar för ökat fysiskt & psykiskt välbefinnande och ökar insikten om hur du kan förbättra ditt hälsotillstånd och förebygga sjukdomar.

Vi erbjuder två olika hälsokontroller:

  • Enkel för 2.100 kr (inkl. PSA + 200 kr)

  • Stor för 2.800 kr

En hälsokontroll går till på följande sätt:

1. Du bokar en tid via BokaDirekt (till höger på denna sida), på telefon eller via e-post.

2. Du fyller i vårt hälsokontrollsformulär som du hittar under fliken "Boka hälsokontroll" i menyn ovan. Lite mer info om hälsokontrollformuläret hittar du genom att klicka här.

3. Du e-postar formuläret till oss genom att klicka på "Skicka in"-knappen sist i formuläret eller så kan du ta med en ifylld utskrift då du kommer till oss. Kontakta oss om det sista alternativet är aktuellt.

4. Observera: Fyra timmar innan provtagning får du ej äta, och endast dricka vatten, te eller kaffe (utan socker och grädde) 

Stor och Enkel:

 • EKG (OBS! Detta är ett vilo-EKG)
 • Vikt
 • Blodtryck
 • Lungfunktion, spirometri
 • Hörseltest
 • Syntest
 • Urin- och 50+ avföringsanalys
 • Blodprover: Lite mer om proverna hittar du genom att klicka här.
 • PSA (Prostataprov) > 40 år, Stor hälsokontroll: ingår. Enkel hälsokontroll: 200 kr extra.
 • Nyhet! Vi erbjuder numera även det nya PSA-provet - STHLM3-testet - utvidgat prov! Info nedan.

Stor: En läkarundersökning ingår där man går igenom provsvaren samt undersöker:

 • Hjärta, lungor
 • Buk
 • Muskler och leder
 • Öron, näsa och hals

Ni kommer sedan tillsammans med läkaren att gå igenom dina provsvar och hälsokontrollsuppgifter.

OBS! Vid ej utnyttjat eller missat återbesök efter STOR Hälsokontroll skickas provsvar hem. Önskas ändå ett återbesök debiteras detta med ytterligare 700 kr.

Enkel: Läkaren går igenom provsvaren som skickas hem efter genomgång.

För alla Hälsokontroller gäller:

 • Om något behöver utredas ytterligare kommer Ni att remitteras till husläkare.
 • Du får med Dig ett Hälsokontrollssvar hem.
 • Efter hälsokontrollen bjuder vi på en liten frukost.

Det nya PSA-provet: Sthlm3-testet:

 • Vad? Stockholm3-testet är ett blodprov som kombinerar fem proteinmarkörer, över 100 genetiska markörer och kliniska
  data för att bedöma risken för en behandlingskrävande (allvarlig) prostatacancer vid vävnadsprov.

 • Varför? Idag sker prostatacancerdiagnostik med hjälp av PSA följt av vävnadsprov. PSA-prov kan inte skilja mellan behandlingskrävande och indolent (ofarlig) cancer och ger ofta falsklarm. Det leder till att män som inte har cancer,
  eller som har en cancerform som inte behöver behandlas genomgår onödig uppföljning och vård som kan ge allvarliga biverkningar. Dessutom missar PSA många män med behandlingskrävande cancer och resultat från PSA är ofta svårt att
  tolka för läkaren.

  Fördelar!
 • Minskar antalet män som behöver genomgå vävnadsprov samtidigt som fler män med behandlingskrävande cancer hittas. Stockholm3-testet minskar antalet onödiga vävnadsprov med 50% samtidigt som ca 20% fler behandlingskrävande cancrar hittas jämfört med klinisk praxis.

 • Hittar behandlingskrävande cancer hos män med låga PSA-värden. Stockholm3-testet kan hitta behandlingskrävande cancer hos män med PSA-värden 1-3 ng/ml. Detta är cancer som idag ofta inte upptäcks. Fyra av tio män i åldern 50-70 år har ett PSA mellan 1 och 3 ng/ml.

 • Svar med tydlig rekommendation. Stockholm3-testet ger svar med en tydlig rekommendation vilket gör att läkaren lättare kan fatta beslut om eventuell åtgärd. Det gör också att den man som tagit testet får en bättre uppfattning om sin individuella risk att drabbas av behandlingskrävande prostatacancer. Exempelvis har nästan hälften av alla män i åldern 50-70 år en så pass låg riskprofil att de inte behöver ta ett nytt test förrän om 6-10 år.

  Kontakta oss för mer info!    Läs mer genom att klicka här!
Sidfot

Copyright © NackaHälsan AB 2017 | Kontakta Webmaster