Nackahälsan

Länkar

Bra länkar i sammanhanget!

Vaccinationsguiden

VaccinationsGuiden AB har sedan 1992 hållit läkare och sjuksköterskor på över 1.000 svenska och norska infektionskliniker, vaccinationsmottagningar, vårdcentraler och läkarmottagningar kontinuerligt uppdaterade med information om vaccinationsbehovet till världens länder.

Vi lägger samtidigt stora resurser på hälsoråd till våra resenärer för att på så sätt göra resandet till en hälsosam, säker och minnesvärd upplevelse.

Varje dag bevakar vi den epidemiologiska situationen ute i världen. Denna information utvärderas kontinuerligt och förändringarna presenteras på vår hemsida.

VaccinationsGuiden är ett helt fristående företag och till fullo oberoende av läkemedelsföretag och annonsörer, även om vi har en regelbunden och viktig kommunikation med dessa.

lunginflammation.se

Lunginflammation och Pneumokocker kan drabba alla!

Lunginflammation (pneumoni) är en infektion i lungorna som kan komma som en komplikation till förkylning eller bero på virus eller bakterier. Pneumokocker är den i särklass vanligaste orsaken till lunginflammation i alla åldrar och den bakterie som orsakar flest dödsfall i sjukdomen. Pneumokocker sprids genom hosta, nysningar eller nära kontakt. Många barn har pneumokocker i näsa och svalg utan att ha några besvär. Eftersom små barn har nära kontakt med både varandra och vuxna, finns det risk att de sprider bakterierna till omgivningen.

Reserådet

Här finns information om vilka vaccinationer du kan behöva när du ska ut och resa. Rekommendationerna utgår från hur länge och hur du avser att vistas på resmålet. Här finner du också hälsoråd för olika regioner med information om hur du kan minska risker under resan på annat sätt än genom vaccination. Reserådet är utarbetat av professor Lars Rombo, infektionskliniken, Mälarsjukhuset, Eskilstuna.

vaccinationer.se

Information om vaccinationer, tips och råd

Smittskyddsinstitutet

Smittskyddsinstitutet (SMI) är en nationell kunskapsmyndighet med ansvar för smittskyddsfrågor med ett brett folkhälsoperspektiv.

SMI följer och analyserar utvecklingen av smittsamma sjukdomar samt bygger upp och förmedlar kunskap till hälso- och sjukvården och andra aktörer inom smittskyddsområdet.

Utrikesdepartementet

Information för dig som ska resa utomlands

Här hittar du råd inför din utlandsresa: Vad du bör tänka på, problem som kan uppstå och vilken hjälp du kan få av Utrikesdepartementet i olika situationer. Här finns också Utrikesdepartementets avrådan från resor, information om visering och länkar till våra ambassader och konsulat.

Sidfot

Copyright © NackaHälsan AB 2017 | Kontakta Webmaster